Grumbullimi i tubit të kampionimit të virusit të shtupës